Liikkumisen suositus 7–17-vuotiaille

Kaikille 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille suositellaan monipuolista, reipasta ja rasittavaa liikumista vähintään 60 minuuttia päivässä yksilölle sopivalla tavalla, ikä huomioiden. Runsasta ja pitkäkestöista paikallaanoloa tulisi välttää.

Suositusten mukaan:

  • olisi hyvä liikkua viikon jokaisena päivänä ja suurimman osan liikkumisesta tulisi olla kestävyystyyppistä
  • teholtaan rasittavaa kestävyystyyppistä liikkumista sekä lihasvoimaa ja luustoa vahvistavaa liikkumista tulisi tehdä vähintään kolmena päivänä viikossa
  • liikkumisen tulisi olla monipuolista, jolloin erilaiset liikuntataidot kehittyvät
  • myös liikkuvuuteen on hyvä kiinnittää huomiota
  • suosituksen mukainen määrä liikkumista voi kertyä useista liikkumisen hetkistä päivän aikana.

Tutustu lasten ja nuorten liikkumissuosituksiin.

Lähde: Liikkumissuositus 717-vuotiaille lapsille ja nuorille. 2021. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisusarja 2021:19