Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
Kuntokatu 17, 3. krs, 33520 Tampere
p. 040 7108 455, hlu@hlu.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tommi Lindroos
Kuntokatu 17, 3. krs, 33520 Tampere
p. 040 7748 880, tommi.lindroos@hlu.fi

3. Rekisterin nimi
Sporttikortti seurojen harrastushaku -palvelu

4. Rekisteröidyt
Urheiluseurojen 6-7-vuotiaiden lasten eri lajien yhteyshenkilöt

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus
Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tarjota urheiluseuratoiminnasta harrastusta lapselleen etsiville henkilöille kustakin seurasta sellainen/sellaiset yhteyshenkilöt, joka tuntee kyseisen toiminnan seurassa ja osaa auttaa kysyjää liittyen ko. harrastukseen.

6. Käsiteltävät henkilötiedot
Seuran yhteyshenkilön/-henkilöiden
– nimi
– sähköposti
– puhelinnumero.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilöiden omat ilmoitukset.
Rekisterinpitäjän keräämä julkinen tieto (internet), jonka oikeellisuus pyydetään seurojen vielä tarkistavan.

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen
Julkinen palvelu on kaikkien käytettävissä.
Tietoja ei luovuteta HLU:n ulkopuolelle.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Tietojen suojaus
Sähköinen palvelu tietoineen sijaitsee ulkopuolisen palveluntarjoajan ylläpitämällä, suojatulla palvelimella.
Julkisen palvelun tiedot ovat kaikkien sen käyttäjien saatavilla.

10. Tietojen käsittelyn kesto
Tiedot säilyvät palvelussa kunnes seura päivittää ne uusiin tai rekisterinpitäjä huomaa niiden olevan vanhentuneet.

11. Tietojen käsittelijät
Seurat voivat syöttää palveluun omat tietonsa, mutta niitä pääsee muuttamaan/päivittämään yhdistyksen työntekijät.
Pääsy tietoihin on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin, joiden käsittelyssä noudatetaan hyviä tietoturvaperiaatteita.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Palvelu ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

13. Rekisteröityjen oikeudet
Rekisteröidyillä on oikeus ja mahdollisuus tarkistaa itseään koskevat rekisteritiedot suoraa palvelusta.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen, puutteellisen tai vanhan tiedon korjaus tai poisto.
Tietoja ei siirretä palvelusta eteenpäin eikä kolmansille osapuolille

14. Yhteydenotot
Korjauspyyntö palvelun ”Ilmoita muutos” -linkin kautta tai suoraa HLU:n Sporttikortti-henkilölle

15. Muutokset tietosuojaselosteessa
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä.

 

Tampere 10.8.2020